Oldalainkat 12 vendég és 0 tag böngészi

Honvéd kadét képzés

 

 

 
A honvédelem nemzeti ügy, mely a Magyar Honvédség és más szervek közreműködésén kívül Magyarország polgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségét és áldozatkészségét is igényli.

Minden magyar polgár köteles a haza védelmére, ezért fontos társadalmi érdek hazánk lakosságának honvédelmi felkészítése. Különösen fontos az ifjúság, ezen belül a középiskolás korosztály honvédelmi nevelése, a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállásának kialakítása és folyamatos fejlesztése.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) j) bekezdése a Kormány feladatai közé sorolja a köz- és a felsőoktatás keretein belül a honvédelmi nevelés programjának végrehajtását.

A felnövekvő nemzedékek hazafias, honvédelmi nevelésének elősegítésére a Honvédelmi Minisztérium már 2005-ben elindította a KatonaSuli programot, melyen keresztül eddig közel tízezer fiatal ismerkedett meg a honvédelem ügyével és Magyar Honvédséggel. A résztvevő iskolák pedagógusain és diákjain keresztül tapasztalt, valós társadalmi igény a honvédelmi nevelés, melyet a Honvédelmi Minisztérium a jövőben is kiemelt feladatként továbbiakban a Honvéd Kadét Programon keresztül végez.

A program céljai között a hazaszeretetre nevelés mellett a honvédelmi ismeretek terjesztése, a hazafias, honvédelmi nevelés és a katonai pálya reális bemutatása szerepel. Bár a sorkötelezettség 2004-ben felfüggesztésre került, a honvédelmi kötelezettség nem. Utóbbi mindenki ügye, az ehhez szükséges alapismereteket is el lehet elsajátítani a programban. Nem katonai kiképzésről van szó, hanem önkéntes együttműködésről az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatási intézményekkel, melynek keretében az általános iskolákban szakkör-jelleggel, a középiskolákban választható érettségi tárgyként, a felsőoktatásban pedig kreditértékű fölvehető tárgyként kínál ismereteket a program. A képzésen önként részt vevők olyan, a civil életben is hasznos ismereteket kapnak, mint például tereptan, térképészeti alapismeretek, elsősegélynyújtás, és így tovább.

A katonai pályára készülőknek a hivatás megismerésén túl jelentős előnyöket is biztosít a tantárgyból szerzett érettségi vizsga.

A hazafiság és a honvédelem a társadalomban időtálló fogalmak, melyek értéke nem változik, azonban a felnövekvő nemzedékek felkészítése, megismertetése e fontos fogalmak valós tartalmával állandóan megújuló feladatot jelent. A Honvédelmi Minisztérium folyamatosan bővíti azokat a lehetőségeket, melyek az aktuális társadalmi viszonyok mellet is hatékonyan biztosítják a fiatalok honvédelmi nevelésének lehetőségét.

 2017-10-26


 Régebben:

 

 
2011 novemberében indult el iskolánkban a KatonaSuli-program, amelyben nem csak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum tanulói, hanem Szolnok város és vonzáskörzetéből a 11-12. évfolyamos középiskolások is részt vehetnek, megadva ezzel a lehetőséget, hogy Katonai alapismeretek tantárgyból közép, vagy emelt szinten érettségi vizsgát tegyenek. A programban tanuló diákok megismerkedhetnek a magyar honvédség felépítésével, térképészeti-, egészségügyi ismeretekkel, modern fegyverekkel és azok hatásaival, alaki formaságokkal. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati foglalkozások, nyári táborok teszik élményszerűbbé a katonai pálya iránti érdeklődést. Számos országos versenyen elért eredmény bizonyítja, hogy tanulóink szeretik a „harcias” megmérettetéseket.

 

 2017-02-15

 

Oklevelek